...o książce z kilku perspektyw
RSS
niedziela, 11 stycznia 2009
Interaktywna Czytelnia Miejska
Wracam, nadrabiam zaległości. W Lublinie, Białymstoku i Kielcach działają już interaktywne czytelnie miejskie. Takie interaktywne meble instalowane będą planowo w 9 różnych miastach Polski (pomysłodawca projektu: Media Regionalne). Oprócz darmowej lektury tytułów Mediów Regionalnych czytelnicy mogą kontaktować się z redakcją, zgłaszać lokalane problemy i brać udział w redagowaniu pisma. Każda maszyna wyposażona jest w telefon, kamerę interaktywną i web-kiosk. Piarowo: oferta skierowana do czytelników, którzy chcą angażować się w życie miasta i swojego regionu, w ramach projektu Gazeta 2.0 - mała ojczyzna - wielka sprawa.